Vajon jó döntés volt jogásznak mennem?

A jogászi hivatás (ön)értékelése: presztízs vs. magánélet

 

Valószínűleg sokunkkal megtörtént már, hogy elgondolkoztunk, jó döntés volt-e ezt vagy azt a szakmát választani. Főleg úgy, hogy tizennyolc évesen hozunk meg egy olyan döntést, amihez – jelentőségéhez képest – szinte alig áll rendelkezésre érdem információ. Egy nemrégiben publikált kutatás a jogászi szakma ezzel kapcsolatos meglátásait vizsgálja. Ez alapján a jogászok nagy általánosságban elégedettek szakmájukkal, azonban akad számos nyugtalanító kérdés és trendforduló. Cikkünkben ezeket vizsgáljuk meg.

Jelen cikk írója előtt a mai napig élénken él egy több mint tíz éves emlék. Talán életem második római jog előadásán ültem, nézem a professzorom ajkait, ahogy mozognak, bár szavakat nem hallottam, tekintetem pánikszerűen járattam körbe-körbe az akkor még igencsak teltházas előadóteremben, és egy hang ordibált a fejemben ezt ismételgetve: Jézus, mit keresek én itt?! Öt évvel később végül csak megkaptam a diplomámat, és a mai napig tartom, hogy a jogi pályára lépni életem egyik legjobb döntése volt.

A velem egyszerre végzett, már igencsak mid-level jogásztársaimmal beszélgetve azonban nem tudok megszabadulni attól az érzéstől, hogy ezzel nincs mindenki így – legalábbis Magyarországon.

De vajon mi a helyzet világszinten? Ezt a kérdést vizsgálta az Allen & Overy „The Future for Legal Talent” kutatása, mely ezer jogász és joghallgató válaszait összegezte.

Motiváció

A felmérés alapján a megkérdezettek 74% elégedett a szakmaválasztásával. Arra a kérdésre, hogy mi motiválta őket a jogászi professzió választásánál, 64% jelölte meg, hogy érdekes és intelligens emberekkel dolgozhat együtt, míg a potenciálisan magas anyagi juttatást csak 36% választotta.

Elégedettség

Ez a faktor – az összesített válaszokat figyelembe véve – az évek során elég komoly változásokon megy át egyéni szinten. Az első öt évben, amikor a munka-magánélet egyensúlyra az illetőnek kevés ráhatása van, az elégedettségi szint igen alacsony, de ez később gyorsan megugrik.

Lehetőségek

 A megkérdezettek nagy részét zavarja a klasszikus jogi pályák behatároltsága, és 24%-uk már elgondolkozott azon, hogy otthagyja a jogászi pályát, és valami másba, mondjuk tanácsadói karrierbe kezd.

Új technológiák

 A jogászok optimisták a jövővel kapcsolatban, de aggódnak azon, hogy vajon felkészültek‑e a változásokra.

A megkérdezettek 83%-a szerint egy ma a munkaerőpiacra kilépő jogásznak szignifikánsan más életútja lesz, mint egy olyannak, aki tíz éve volt pályakezdő. A folyamatos önfejlesztés fontosságát mind a már praktizáló jogászok, mind a joghallgatók elismerik, utóbbiak harmada állítja, hogy még vissza fog térni a formális képzés keretei közé. Legfontosabb új és nem feltétlenül klasszikus jogászi képességként a technológiai jártasság került kiemelésre.

A siker és elégedettség új mércéi

 A karrierben elért siker évtizedekig elég tiszta volt: senior szintre jutni, illetve ügyvédi irodában partneri pozíciót szerezni. Ma viszont a munka-magánélet egyensúly az a faktor, amit a jogászok a siker legfőbb tényezőjeként tartanak számon. A megkérdezettek egy része feláldozná az előmenetelét, és az anyagi juttatás egy részét azért, hogy a munka-magánélet egyensúlyt számukra kedvező módon tudják alakítani. Ez annál is inkább fontos tényező, mivel az elégedetlen jogászoknak csak ötöde érezte úgy, hogy befolyással bír a munka-magánélet egyensúlyára, míg az elégedettek közel hatvan százaléka érzi úgy, hogy kontrollal bír ezen a területen.

A tanácsadói karrier egyre inkább mainstream

A jogászok egyre inkább alternatívák után néznek a hagyományos életpálya-modellekhez képest. A megkérdezettek több mint harmada komolyan megfontolta a tanácsadói karrierre váltást. A piac ezt úgy tűnik egyre inkább bátorítja, hiszen egyre több ügyfél vesz igénybe tanácsadó ügyvédeket.

Tanulság

Mint egy jó posztmodern regényben (vagy az Amerikai Pszicho-ban), egyértelmű tanulság itt sincs. A kutatás eredményei egyébként alátámasztják azt, amit az Y-generáció pályaválasztási attitűdjeiről már eddig is valamennyire tudnunk. A presztízs, rangok, és valamennyire az anyagiak is háttérbe szorulnak, melyeket a produktív és hasznos munka, a rugalmasság és a munka-magánélet egyensúly kezd egyre inkább átvenni. Munkáltatóként érdemes vigyázó szemünket ezekre a tendenciákra vetni, míg munkavállalóként megbarátkozni a gondolattal, hogy a jogászi munka már nem az, ami professzoraink, szüleink, vagy akár idősebb testvéreink idejében volt.

***

Dolgozz jogászként egy európai nagyvárosban!

 

Emplawyer of the week

Baker McKenzie

A Baker Mckenzie-t talán nem is kell különösebben bemutatni: számos jogterületen élvonalbeli szolgáltatást nyújtó egyik legnagyobb nemzetközi ügyvédi irodai hálózat a világon, amely folyamatos megújulásra törekszik. Tekintsd meg munkáltatói profiljukat, ahol ügyvédek mesélnek arról, hogy milyen a Bakernél. Sőt kérdéseidet is felteheted, melyre választ is kaphatsz.

Ajánlott állás

Légy egy piacvezető, adójogra specializálódott butik budai iroda oszlopos tagja! Senior csapattagként önállóan vihetsz komplex és izgalmas projekteket, és válhatsz egy kedves, családias közösség részévé.

Ha szívesen olvasnál még több hasznos és érdekes tartalmat, vagy nem szeretnél lemaradni az álommelódról, kövess minket a Facebookon is!