fbpx

Cikkíró Pályázat 2019 – Pályázati feltételek

I. Általános tudnivalók

A Bird&Bird és az Arsboni pályázatot hirdet, melynek célja a tudományos munka és az újságírás ötvözése.

II. A pályamű formai és tartalmi feltételei

A pályaműnek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

 1. a) A pályamű témájának a jog világához kell kapcsolódnia, alapvetően jogi jellegű érvelést kell tartalmaznia (politikai vagy más szempontú véleménycikkek elutasításra kerülnek).
 2. b) A pályaművet szóközökkel számítva maximum 15 000 karakter terjedelemben lehet beküldeni. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a pályamű beküldésére szolgáló felület 15 000 karaktert meghaladóan nem kezeli a szöveget!
 3. c) A pályamű nem került korábban publikálásra sem az Arsbonin, sem más felületen.

III. A pályamű beküldésének menete

A pályamű benyújtása elektronikus úton, a … oldalon keresztül történik a pályamű beküldésével és a személyes adatok megadásával. A beküldés menete:

 1. a) A pályázó Arsboni Karrier fiókjával bejelentkezik az Arsboni pályázati felületére
 2. b) A pályázó kitölti a személyes adatait kérő mezőket ( telefonszám, egyetem)
 3. c) Az írás cím mezőt a pályázó egy maximum 60 karakter hosszú cím megadásával kitölti
 4. d) Az alcím mezőt a pályázó egy maximum 140 karakter hosszúságú szöveg megadásával kitölti
 5. e) A pályázó kiválasztja az írása által érintett jogterületeket
 6. f) Az írás szövege mezőben a pályázó legfeljebb 15 000 karakter hosszú írását megformázza.
 7. g) A pályázó kitölti a megfelelő információ megadásával a Honnan hallottál rólunk? mezőt
 8. h) A pályázó elfogadja a pályázati feltételek-et
 9. i) A pályázó az Elküldés gombra kattint

A pályamű sikeres elküldéséről a pályázó megerősítő jelzést kap. A beküldött pályaművek közzététele előzetes értékelést követően folyamatosan történik a http://www.arsboni.hu/palyazat2019 felületen.

IV. Díjazás

Az Arsboni fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem érkezik be megfelelő színvonalú pályamű, egyes díjak kiosztását mellőzze.

A pénzdíjakat a pályázat győztesei az eredményhirdetést követő 60 napon belül, banki átutalással kapják kézhez, amennyiben a nyertes pályázó az átutaláshoz szükséges adatokat megadja. A tárgynyereményeket személyesen vagy meghatalmazott útján lehet átvenni az Arsboni irodájában (1052 Budapest, Aranykéz u. 2.)

a) A pályázat helyezettjei

az alábbi jutalmakban részesülnek:

 1. helyezett: 150.000 Ft
 2. helyezett: 100.000 Ft
 3. helyezett: 75.000 Ft

b) A Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda különdíja

A legjobb vagyonkezeléssel, illetve generációváltással foglalkozó írás a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda 100.000 Ft-os különdíjában részesül. A győztes pályaművet a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda választja ki.

c) Az OPL különdíja

A legjobb jogi innovációval foglalkozó írás az Orbán & Perlaki Attorneys at Law 100.000 Ft-os különdíjában részesül. A győztes pályaművet az OPL választja ki.

d) A Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda különdíja

A legjobb stílusú írás a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda 100.000 Ft-os különdíjában részesül. A győztes pályaművet a Lakatos, Köves és Társao Ügyvédi Iroda választja ki.

e) A bnt Ügyvédi Iroda különdíja

A legjobb munkajogi témájú írás a bnt Ügyvédi Iroda 100.000 Ft-os különdíjában részesül. A győztes pályaművet a bnt Ügyvédi Iroda választja ki.

f) A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda különdíja

A legjobb perjogi témájú írás a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda 100.000 Ft-os különdíjában részesül. A győztes pályaművet a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda választja ki.

V. Benyújtás módja, határideje

A pályázaton bármely természetes személy részt vehet, aki önállóan elkészített jogi témájú pályaművét a http://www.arsboni.hu/palyazat2019 oldalra (a továbbiakban: URL) a Arsboni Karrier profillal történő belépését követően beküldi. Egy pályázó legfeljebb három pályaművet tölthet fel. Két vagy több pályázó által írt pályamű a pályázaton nem indulhat. A pályaművek beküldésének határideje 2019. július 31. 24:00.

VI. Pályázásból kizárva

A pályázaton nem vehetnek részt az Arsboni munkavállalói, szerkesztői és gyakornokai, a Bird & Bird tagjai, munkavállalói, illetve az irodával munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses kapcsolatban álló személyek, valamint mindezen személyek hozzátartozói.

VII. Részvételi feltételek

–  Az Arsboni fenntartja magának a jogot, hogy kizárja azt a pályázót, aki a pályázattal kapcsolatban a tisztesség követelményét sértő magatartásával a pályázat tisztaságát veszélyezteti.

–   Az Arsboni fenntartja magának a jogot, hogy a szerzői jogokat sértő, illetve bármilyen más okból a pályázat komolyságát veszélyeztető írásokat kizárja.

–   Az Arsboni fenntartja magának a jogot, hogy a nem megfelelő színvonalú pályaművek közlését mellőzze.

–   A pályázó a pályamű beküldésével elfogadja megadott személyes adatainak az Arsboni általi, jogszabályoknak megfelelő kezelését.

– A pályázó a pályamű beküldésével elfogadja, hogy a Bird & Bird Ügyvédi Iroda, illetve a különdíjat felajánló irodák különdíjra pályázók esetében a pályázót a megadott elérhetőségein állásajánlatokkal, illetve egyéb szakmai lehetőségekkel kapcsolatban megkeresheti.

–   A pályázó elfogadja, hogy a dolgozatok előszűrését, és az újságírói pontszámot az Arsboni szerkesztősége végzi (a végleges pontszám 1/3-a), a szakmai pontszámokat pedig a Zsűri adja (a végleges pontszám 2/3-a).

–   A pályázó elfogadja, hogy az Arsboni a Pályázati kiírás feltételeit a pályázat időtartama alatt egyoldalúan módosíthatja.

–   A beküldéssel a pályázó kijelenti, hogy a beküldött pályamű az ő eredeti szellemi alkotása. A pályázó kijelenti továbbá azt is, hogy a szellemi alkotást meg nem engedett segítség nélkül, saját maga készítette, és csak az irodalomjegyzékben felsorolt forrásokat használta fel, valamint minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból vett át, egyértelműen, a forrás megadásával megjelölt.

–  A beküldéssel a pályázó a szerzői jogokat megtartja, azokról nem mond le.

–  A pályázó kijelenti továbbá azt is, hogy a beküldött szellemi alkotásra vonatkozóan nem tett olyan nyilatkozatot (például egy pályázaton), amely a szellemi alkotás közlését kizárja.

–  Az Arsboni és az arsboni.hu szerkesztői, illetve kiadója a beküldéssel jogosulttá válik a szellemi alkotás tárolására, kezelésére és megismerésére, továbbá a szellemi alkotás tartalmának változtatása nélkül a formázás átalakítására. Az Arsboni jogosult a beküldött szellemi alkotást az arsboni.hu oldalon (a továbbiakban: az Arsboni felületei) közzétenni, vagy az oldalról eltávolítani, továbbá arra is, hogy a szellemi alkotást az Arsboni jogi folyóiratban elektronikusan (az arsboni.hu weboldalon) illetve nyomtatott formában közzétegye (a továbbiakban együtt: közzététel). A beküldéssel a pályázó nem szerez jogot arra, hogy a szellemi alkotása az arsboni.hu oldalon vagy az Arsboni jogi folyóiratban megjelenjen, erről az Arsboni dönt. Az Arsboni jogosult arra, hogy a beküldött szellemi alkotást bármilyen más formában, akár egészben, akár részben – a tartalom változtatása nélkül, a szerző megjelölésével – az Arsboni felületein nyilvánosságra hozza. Az Arsboni e körben jogosult az írás címét módosítani, valamint képekkel, illusztrációkkal ellátni a művet. Amennyiben a szerző e módosításokkal nem ért egyet, az Arsboni köteles a művet a szerző kérésének megfelelően módosítani, vagy eltávolítani a felületeiről.

– Az Arsboni kötelezettséget vállal arra, hogy a pályamű közzététele során mindenhol és folyamatosan megjelenteti a pályázó nevét.

VIII. Pályamű értékelése

A pályaművek értékelését szakmai zsűri végzi.

A zsűri értékelési szempontjai: A pályaművek értékelése a beküldött írások szakmai minősége, témaválasztása és megközelítésének újszerűsége alapján történik. A pályaművek rangsorolása során figyelembe vesszük továbbá a pályamű stílusának szabatosságát, világosságát, letisztultságát, valamint az írás okozta olvasói élményt is.

Az értékelés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

IX. Ajánlások:

A beküldött írásokat ajánlatos logikusan strukturálni (például alpontokkal), felhívjuk továbbá a pályázók figyelmét, hogy törekedjenek a jogilag szabatos érvelésre, amely a jogi érveket a nagyközönség számára is érthetően megfogalmazva érdemben elmagyarázza. A bevezetésben megfogalmazott világos problémafelvetés és az érvelésből következő konklúzió szintén növelheti a mű értékét.

A pályázat célja a tudományos munka és az újságírás ötvözése, ezért az irodalomjegyzék célja nem a tudományos alaposság, ezért kérjük, hogy csak a feltétlenül szükséges szerzőket, műveket tüntessék fel.

X. Tájékozódás a pályázatról

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseket, észrevételeket az arsboni@arsboni.hu e-mail címre várjuk.