fbpx

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. A felhasználási feltételek tartalma

 1. A jelen általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Arsboni Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Aranykéz u. 2. félemelet 3.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-283611, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.karrier.arsboni.hu domain néven és aldomain helyeken elérhető weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető on-line szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) regisztrált igénybe vevője általi használatának feltételeit tartalmazza. A regisztrált igénybe vevő lehet álláskereső és álláshirdető is (továbbiakban együttesen: Felhasználó).

 

 1. Nem regisztrált igénybevevőre (a továbbiakban: Látogató) az ÁSZF rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen ÁSZF rendelkezést tartalmaz.

 

 1. Ha a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, azt úgy kell tekinteni, hogy ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

 1. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat és a Látogatókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Látogató elfogadja a feltételek módosítását. Az ÁSZF esetleges módosításai nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizenöt nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban a szolgáltatások új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha a Felhasználó vagy Látogató nem ért egyet a módosított ÁSZF-fel, abba kell hagynia a Szolgáltatások igénybevételét.

 

 1. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés nyelve magyar, és nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződésnek része minden a jelen ÁSZF-ben hivatkozott dokumentum is.

 

 1. A Szolgáltató szükség szerint javítja és módosítja a szolgáltatásokat. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon álláshirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni vagy megtagadni, továbbá a Felhasználó regisztrációját, felhasználói fiókját (profilját) törölni vagy elérhetőségét felfüggeszteni ha azt észleli, hogy a Felhasználó vagy a Látogató a Szolgáltatásokat nem a jelen ÁSZF-fel összhangban veszi igénybe, vagy a Szolgáltató valamely feltételezett visszaélést vizsgál ki.

 

 1. Bármely, a Weboldaltól különböző weboldalon (LinkedIn stb.) keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételére az adott weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásra az adott weboldalra vonatkozó szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak (pl. a LinkedIn saját felhasználási feltételei).

 

 1. A regisztrációval vagy annak megszűnésével, valamint a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet.

 

 1. A szolgáltatásokat kizárólag az a személy veheti igénybe, aki/amely a teljes összegű szolgáltatási díjat – ha van – ténylegesen megfizette, és a jelen ÁSZF szerinti szerződést a Szolgáltatóval megkötötte. A Felhasználó vagy a Látogató nem jogosult a Szolgáltatásokat sem részben, sem egészben, sem közvetlenül, sem közvetve, sem ingyenesen, sem visszterhesen másnak átadni vagy ahhoz hozzáférést biztosítani.

 

 1. A jelen ÁSZF hatályos szövege a Weboldal footerén keresztül elérhető, és onnan mindig előhívható.

 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja, hogy folyamatosan fejlődő, naprakész online szolgáltatásival elősegítse az álláskeresőket abban, hogy testre szabottan, mielőbb értesüljenek az álláspiac legfrissebb ajánlatairól, továbbá hogy az állásajánlatokat közzétevő munkáltatók megfelelő munkaerőt találjanak. Ezen célból lehetőséget nyújt, hogy a Felhasználók kereshessenek álláshirdetéseket, akár szűrők segítségével még inkább testre szabottan, egy általános, valamint egy személyre szabott hírlevélre iratkozhassanak fel, és az ajánlatokra a felületen jelentkezni tudjanak.

 

 1. A Szolgáltatás lényege információ társadalommal összefüggő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően, valamint a Szolgáltatás egyes részeiben a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele. A Szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információkat, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

III.  A regisztráció

 1. A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs űrlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Az álláskeresők regisztrációjához szükséges kötelezően kitöltendő adatok a név és az e-mail cím. A többi adatot (pl. nyelvtudás, diploma minősítése), az álláskereső később is kitöltheti. Az álláshirdető regisztrációjához szükséges kötelezően kitöltendő adatok az iroda neve és e-mail címe. Az álláshirdetés feladására a regisztrációt követően van lehetőség. Ezt követően mind az álláskereső, mint az álláshirdető az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található linkre történő kattintásával jön létre. Ha a álláskereső rendelkezik Facebook vagy LinkedIn regisztrációval, az álláskereső általi engedélyezést követően meghatározott adatokat a Weboldal az álláskereső létező Facebook vagy LinkedIn profiljából emel át egy automatizmus segítségével, megkönnyítve ezzel a regisztrációs űrlap kitöltését.

 

 1. A regisztráció szükséges előfeltétele annak megerősítése, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF tartalmát ismeri és elfogadja.

 

 1. A regisztrációval létrehozott profiloldal a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál. A Felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változást a profiljában rögzíti. Az egyes felhasználói jelszavak és profilok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. A Felhasználót terheli továbbá a teljes felelősség a profiljával összefüggésben végzett minden tevékenységért. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni profilja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekményről.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-ben foglaltak megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen ÁSZF-be ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a profilt.

 

 1. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a profiljában feltüntetésre kerülő, az általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

 

 1. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével, a Szolgáltatás megszűnésével.

 

IV. A Szolgáltatás részletei

 

 1. Regisztráció nélkül is igénybe vehető Szolgáltatások

 

1.1 Álláshirdetések böngészése.

1.1.1 A Látogató és a Felhasználó egyaránt böngészhetnek és különböző szempontok szerint kereshetnek a Weboldalon közzétett álláshirdetések között.

1.1.2 Az álláshirdetésekben elérhető jelentkezési mód szerint az állásra jelentkező álláskereső a jelentkezés során önkéntesen továbbítja személyes adatait (pl. önéletrajz, motivációs levél) az álláshirdető számára

1.1.3 Álláshírlevelek

Az álláskeresők feliratkozhatnak hírlevelek fogadására (regisztráció nélkül is). Az álláskereső tudomásul veszi, hogy a hírlevelek az általa beállított feltételeknek megfelelően automatikusan kerülnek létrehozatalra, így az abban foglalt álláshirdetésekre a Weboldalon közzétett álláshirdetésekre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Az álláskereső a Szolgáltatótól egy általános hírlevelet is kap az új álláshirdetésekről, valamint egy – a felületen beállított preferenciái alapján automatikusan – személyre szabott hírlevelet azokról az ajánlatokról, amelyek az álláskeresőt érdekelhetik.

Az álláskereső bármelyikről le tud iratkozni a hírlevelekben található linken keresztül .

 

 1. Regisztrált Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások

 

2.1 Álláshirdetői profil és álláshirdetések létrehozása (továbbiakban Álláshirdetői Tartalom). Ha egy álláshirdető az oldalon Álláshirdetői Tartalmat hoz létre, a Szolgáltatás igénybe vételéhez a jelen ÁSZF-et meg kell ismernie és azt el kell fogadnia. Az általa közölt tartalomra az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

2.1.1 Az Álláshirdetői Tartalmat létrehozó álláshirdető felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldalon megjelenő álláshirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak.

2.1.2 Tilos olyan álláshirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz.

2.1.3. Az álláshirdetésben kizárólag konkrét, valós állás hirdethető meg. Mivel az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmazhat (pl. fénykép), az álláshirdető szavatosságot vállal azért, hogy rendelkezik az adatok nyilvánosságra hozásához szükséges engedélyekkel. Nem jeleníthető meg olyan álláshirdetés, amely:

 • franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
 • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
 • bűncselekményre felbujtást valósít meg;
 • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
 • súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
 • becsmérlő vagy megalázó;
 • faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
 • nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni; vagy
 • jogszabályba ütközik.

2.1.4. Az álláshirdetésekhez az álláshirdetők jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű képek feltöltésére. Ezek a képek kizárólag az adott álláshirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak. Az álláshirdető jogosult az álláskereső munkakezdésének legkorábbi időpontjának megadására, objektív megfelelési kritériumok leírására, amellyel a regisztrált álláskeresők nagyobb megfelelési arányát segíthetik elő.

2.1.5. Az Álláshirdetői Tartalmat közzétevő álláshirdető a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa közzétett Álláshirdetői Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik

 • az Álláshirdetői Tartalomnak a Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz történő közvetítésére; valamint
 • a Szolgáltató részére – a jelen ÁSZF Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges mértékű – felhasználási jog engedélyezésére.

2.1.6. Az álláshirdető bármikor jogosult kérni az általa feltöltött álláshirdetés és/vagy az ahhoz csatlakozó valamely kép eltávolítását.

2.1.7. A feltehetően jogsértő Álláshirdetői Tartalmat a Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Tilos olyan Álláshirdetői Tartalom közzététele, amely a jelen ÁSZF-be ütközhet, vagy amely bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a vonatkozó jogszabályok megsértése. Így különösen tilos

(a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

(b) személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen, de nem kizárólag ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;

(c) olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;

(d) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni, szexuális munkát ajánlani vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

(e) olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles, továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni;

(f) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

(g)  a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Álláshirdetői Tartalmat bármilyen módon újra elérhetővé tenni a Weboldalon;

(h) más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), vagy más felhasználói fiókot (profilt) használni a rendszerből történt kitiltást követően;

(i) vállalkozásokat, azok termékeit, szolgáltatásait, jóhírnevét megsérteni, arra nézve sértő kijelentést tenni;

(j) bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;

(k) a Szolgáltató Szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni; vagy

(l)  olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak testi, szellemi vagy lelki fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a moderátorok tájékoztatás nélkül felfüggeszthetik vagy eltávolíthatják az álláshirdetést, valamint az álláshirdető profilját felfüggeszthetik vagy törölhetik.

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és Álláshirdetői Tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Weboldalon elérhető valamely információ jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként, ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról.

A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszát, kérjük, a következő e-mail címre küldje: arsboni@arsboni.hu

2.2 Az álláskereső a számára érdekes álláshirdetéseket profiljában elmentheti, így azok később is elérhetők lesznek, továbbá a Szolgáltatás használata során az álláskereső a korábban mentett álláshirdetéseket egy helyen összegyűjtve áttekintheti. Az álláshirdetésre kattintva megtekinthetőek a még aktuális álláshirdetés részletei és lehetséges az azokra való jelentkezés.

2.3 Prémium munkáltatói profil: Hirdető díjazás ellenében jogosult prémium munkáltatói profil létrehozására. Ebben az esetben a róla profilja folyamatosan közvetlenül elérhető lesz a karrier.arsboni.hu/munkaltatok aloldalról. A prémium munkáltatói profil szolgáltatás egy adott naptári évre vonatkozik. Kifejezett tiltakozó nyilatkozat hiányában a prémium munkáltatói profil igénybevétele a következő év első munkanapján tövábbi egy naptári évre meghosszabbodik, melynek díját a hirdetőnek kötelező megfizetnie.

2.4 Rendezvények: a Felhasználó részt vehet a Szolgáltató online és offline rendezvényein. A regisztrációval és részvétellel a Felhasználó hozzájárul, hogy az eseményen róla készült képeket és videókat a Szolgáltató később felhasználhassa.

 

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

 

 1. Szolgáltatás keretén belül tilos többek között

(a) szerzői jogi oltalom alá eső művek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve, ha a Felhasználó a saját művét teszi elérhetővé, vagy a jelen ÁSZF feltételei egyébként teljesülnek;

(b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentések illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket;

(c) reklám megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele;

(d) jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele.

 

 1. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

 1. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett minden tevékenységéért.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre.

 

 1. Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás során jogsértő információ került közzétételre, akkor a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve az Álláshirdetői Tartalmak előzetes értesítés nélküli felfüggesztését és törlését is. Ha valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá a személyes profil beállításait, az ott tárolt információkat felfüggeszteni, törölni vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

 1. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult megítélni, hogy valamely Álláshirdetői Tartalom a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik-e.

 

 1. Ha bárki a saját weboldalán az Arsboni Karrier weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: Arsboni Karrier (szövegbe ágyazott link) vagy https://www.karrier.arsboni.hu (közvetlen hivatkozás)”.

 

 1. Az álláshirdető felel azért, hogy a közzétett álláshirdetéssel kapcsolatban a jelentkezők információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják, és köteles az ehhez szükséges információk elérését biztosítani a jelentkezők számára.

 

 VI. Felelősség

 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást „ahogy van” (angolul: „as is”) állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető minden tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, rendelkezésre állásáért, az adott célra való alkalmasságáért, az igényeinek kielégítésére való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, és a Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékben minden további szavatosságot is kizár. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

 

 1. A Szolgáltató nem felelős az álláskereső keresésének eredményességéért, továbbá a meghirdetett állások létezéséért, aktualitásáért, az Álláshirdetői Tartalomban foglalt információk valóságnak vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek történő megfelelőségéért.

 

 1. A regisztrációkor, illetve a hírlevélre történő feliratkozáskor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy profilok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy felhasználói profiljának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

 1. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ha a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket akár előzetes értesítés nélkül is eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek, illetve az ezek által lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 

 1. A Szolgáltatás használatáért – ideértve, de nem kizárólag a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján valamely Álláshirdetői Tartalmat törölt.

 

 1. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Ha a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, vagyoni, nem vagyoni vagy büntető jellegű kártérítést.

 

 1. A Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magába foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása arra az összegre korlátozódik, amelyet a Felhasználó a Szolgáltató részére a szolgáltatások használatáért ténylegesen megfizetett.

 

VII. A jelen ÁSZF alkalmazásának megszűnése

 1. A jelen ÁSZF alkalmazása a Felhasználó vonatkozásában megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével – kivéve a jelen ÁSZF-ben leírt eseteket –, amely esetben a profilban mentett információk is törlésre kerülnek. A regisztráció törlésének módjai:

a) a Felhasználó az adatlapján elérhető menüponton keresztül törölheti,

b) ha a Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF feltételeit, a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben leírtak szerint törölheti a Felhasználó regisztrációját.

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen ÁSZF automatikusan megszűnik.

VIII. Egyéb rendelkezések

A Felhasználók és a Látogatók személyes adatainak kezeléséről az adatvédelmi tájékoztató rendelkezik.

 

 IX. Az álláshirdetői Szolgáltatás megrendelése, a fizetés menete és a Szolgáltatásra vonatkozó csomagok

 1. A Szolgáltatás megrendelésének folyamata

1.1   A Szolgáltatás megrendelése folyamatának első lépéseként az álláshirdető egy regisztrációhoz kötött profiloldalt hoz létre. A profiloldal ingyenes létrehozását követően a felületen az álláshirdetés feladása opcióra kattintva az álláshirdető csomagajánlatokat kap.

1.2 Az álláshirdetés feltöltéséhez egy csomagot kell kiválasztania, amely megtörténte után kitöltheti a hirdetés feladására szolgáló űrlapot. Az űrlapban fényképeket lehet feltölteni, továbbá a munkavégzés helyszíne, a betöltendő pozíció, illetve a munkakezdés legkorábbi időpontja, és objektív bemeneti követelmények is megjelölhetőek. Az űrlap kitöltését követően a felület tájékoztatja az álláshirdetőt, hogy az álláshirdetés élesítéséhez a csomag árának megtérítése, valamint a hirdetés tartalmának adminisztrátorok általi ellenőrzése szükséges.

1.3 Az álláshirdetés élesítéséről az álláshirdető e-mailben kap értesítőt. Az álláshirdető arról is tájékoztatást kap, hogy e-mailes értesítést kap abban az esetben is, ha valaki jelentkezik az álláshirdetésre.

1.4 A felület automatikusan generál az álláshirdető számára egy elektronikus számlát, és a választott csomag árát online fizetési megoldás segítségével azonnal ki is tudja egyenlíteni.

 1. A Szolgáltatás időtartama

2.1 Az álláshirdető által választott csomagban foglalt feltételek szerint alakul az álláshirdetés időtartama.

2.2 A Szolgáltatás kezdő napja az álláshirdetés megjelenítésének a napja, a Szolgáltatás utolsó napja a megrendelt szolgáltatási időtartam szerinti lejárati nap.

2.3 Az álláshirdető az álláshirdetés lejárati idejéről 30 nappal a lejáratot megelőzően automatikus elektronikus értesítést kap. A Hirdető ilyen esetben dönthet arról, hogy a szolgáltatási csomag időtartamát újabb szolgáltatási díj befizetésével meghosszabbítja, amely során választhatja ugyanazt vagy más szolgáltatási csomagot. Abban az esetben, ha újabb szolgáltatási díj megfizetése nem történik az álláshirdető részéről, akkor az álláshirdetés megjelenítése megszűnik.

 1. Az álláshirdetés megjelenítése és módosítása, az álláshirdetés törlése vagy megjelenítésének felfüggesztése

3.1 Az álláshirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az álláshirdetés megjelenítéséről kizárólag saját belátása szerint dönt. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékben, indokolás nélkül is dönthet úgy, hogy valamely álláshirdetést nem, vagy csak valamely módosítást követően jelentet meg.

3.2 Az álláshirdető által megjeleníteni kívánt álláshirdetést a Szolgáltató átnézi és szükség szerint javaslatot tesz ennek tartalmi és/vagy formai módosítására.

3.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az álláshirdetést bármikor megvizsgálja, és ha az a jelen ÁSZF rendelkezéseivel és/vagy valamely jogszabállyal összhangban nem álló körülményeket észlel, úgy az álláshirdetést – akár az álláshirdető előzetes értesítése nélkül is – törölje vagy megjelenítését felfüggessze. A Szolgáltatás ilyen esetben is teljesítettnek minősül és az álláshirdetés a már megfizetett szolgáltatási díj visszaigénylésére nem jogosult.

 1. A féléves és egyéves szolgáltatási csomagok

A csomagok és a hozzájuk tartozó igénybevételi szabályok az alábbi linken érhetőek el: https://karrier.arsboni.hu/karrieroldal-csomagok/

 1. A szolgáltatási díjak

A Szolgáltató az egyes szolgáltatási csomagok díját időről-időre a Weboldalon közzétett árlistában teszi közzé. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árlistát bármikor egyoldalúan módosítsa, és/vagy valamely álláshirdetőt vagy álláshirdetőket a Szolgáltató saját belátása szerinti kedvezményben részesítsen.

Budapest, 2017. október 24.